You are hereKutatás

Kutatás


A Növénytani Tanszék jelenlegi kutatási témái:

  • A klímaváltozás, az éghajlati bizonytalanság és az UV-B sugárzás hatása a hazai erdõtakaróra, a domináns fafajok fiziológiájára és egészségi állapotára. A zonális fafajok klímaérzékenységére irányuló ökofiziológiai kutatások eredményeinek felhasználása az erdészeti telepítések tervezése során.
  • Magbiológiai kutatások gyepekben és erdõtársulásokban. A talaj magkészletének, a talajbeli eloszlásának terepi és üvegházi kísérletekben történõ vizsgálata.
  • Európai orchidea-fajok taxonómiai, elterjedési, filogenetikai viszonyainak feltárása, az utóbbi idõben különös hangsúllyal a molekuláris taxonómiai módszerek felhasználásával.
  • Fotoszintezáló prokariota és eukariota algák toxintermelését, valamint gyógy- és mérgezõ növények bioaktív vegyületeit befolyásoló tényezõk feltárása, anyagcsere jellemzõiknek, a vegyületek szerkezeti és mennyiségi sajátosságainak a tisztázása.
  • Gyógynövények, jelenleg különös tekintettel az európai sáfrány fajok, taxonómiai és elterjedési viszonyainak molekuláris taxonómiai vizsgálata, anyagcsere eltéréseik és hatóanyagaik jellemzése.