You are hereKutatás / Kutatási Infrastruktúrák

Kutatási Infrastruktúrák


A Növénytani Tanszék NEKIFUT kutatási infrastruktúrái (KI)

A Növénytani Tanszék a következő, külső kutatók számára is elérhető kutatási infrastruktúrákkal rendelkezik:

Algagyűjtemény  
NEKIFUT KI azonosító: C85675
A Tanszék területén kiépített kontrollált nevelési feltételeket biztosító infrastruktúra. Közel 50 törzs fenntartása és tömeges tenyésztése történik a szervezetek számára megfelelő körülmények között. A gyűjteményben részben izolált részben más nemzetközileg elismert algagyűjteményekből származó törzsek találhatóak, melyek között prokarióta cianobaktériumok és eukarióta szervezetek egyaránt képviselve vannak. A gyűjtemény speciális anyagcserefolyamatok vizsgálatára, alga-biotechnológiai alkalmazásokhoz, tudományos szemléltetési célokra használható.

Síkfőkút Project kutatóbázis
NEKIFUT KI azonosító: C1208456, az Ökológiai Biodiverzitási Adatbázisok és Kutatóállomások Hálózat tagja
A DE kutató bázisa a Bükk-hegység délnyugati lábánál, Egertől 6 km-re (47.9N, 20.4E, 275-330m t.sz.f.) egy cseres-tölgyes erdőállományban helyezkedik el. A kutatási területen 25 m-es meteorológiai mérőtoronyban és az állományban kiépített klíma ill. talajnedvesség monitoring  rendszer működik. Rendszeres növényökológiai és ökofiziológiai monitoring vizsgálatok folynak több hazai intézmény részvételével. A kutató bázis 1995 óta az International Long-Term Ecological Research Network (ILTER) és 2007 óta az European Long-Term Ecological Research Network (LTER Europe) kutatási hálózatoknak a tagja. A kutatóbázis infrastruktúrájához tartozik a terepmérésekhez kiépített két faház (tereplaborok).

A Debreceni Egyetem Herbáriuma (DE)
NEKIFUT KI azonosító: C248115
A gyűjtemény több, tulajdonjogi és egyéb szempontokból eltérő rész-gyűjteményt foglal magában. A rész-gyűjtemények közül a tanszék eredetileg kezelésében lévő gyűjtemény, a „Soó Rezső Herbárium” a legnagyobb. A tanszék munkatársai megkezdték a rész-gyűjteményekben lévő herbáriumi példányok digitalizálását és adatbázisba történő rendezését.
 

A DE TTK Növénytani Tanszék kutatási infrastruktúrái (KI) igénybevételének szabályozása:
A kutatási infrastruktúrák térítésmentesen használhatók a DE munkatársai és hallgatói, továbbá hazai és külföldi szakemberek számára. Külső felhasználók az igényeikkel a következő személyekhez fordulhatnak:

Algagyűjtemény KI: Dr. Vasas Gábor egyetemi docens (vasas.gabor@science.unideb.hu)

Síkfőkút Project kutatóbázis KI: Dr. Mészáros Ilona egyetemi docens (immeszaros@unideb.hu)

A Debreceni Egyetem Herbáriuma KI: Dr. Molnár V. Attila egyetemi adjunktus (mva@science.unideb.hu)

Az igénybevétel feltételei:
A tanszék NEKIFUT regiszterben regisztrált kutatási infrastruktúráit és kapcsolódó adatbázisait a külső felhasználók előzetes egyeztetés alapján valamint kutatási együttműködések keretében használhatják.
A jelen szabályzatot, ill. annak további módosításait a DE TTK Növénytani Tanszéke a tanszéki honlapon hozzáférhetővé teszi.

Letölthető felhasználási szabályzat : link


(Utolsó módosítás dátuma: Debrecen, 2014. április 10.)