You are hereOktatás / MSc kurzusok

MSc kurzusok
Tantárgy kód Tantárgy neve Tantárgyfelelős A tantárgy oktatásában részt vevő oktatók Kredit Tematika
TBSE0106 A növényi test felépítése és működése dr. Mészáros Ilona dr. Mészáros Ilona 7 doc
TBME0603 Algák Molekuláris Biológiája dr. Surányi Gyula dr. Surányi Gyula 2 doc
TBME-3018 Biokémia II dr. Kerékgyártó János dr. Kerékgyártó János 1 doc
TBME7504-K2 Biomonitoring, resztaurációs ökológia, rekultiváció-előadás dr. Matus Gábor dr. Matus Gábor, dr. Tóth Albert, dr. K. Kiss Magdolna 2 doc
TBMG7504-K1 Biomonitoring, resztaurációs ökológia, rekultiváció-előadás dr. Matus Gábor dr. Matus Gábor, dr. Tóth Albert, dr. K. Kiss Magdolna 1 doc
TEME0109 Erdészeti ökológia dr. Mészáros Ilona Dr. Molnár V. Attila, Dr. Oláh Viktor, dr. Mészáros Ilona 3 doc
TEMG0109 Erdészeti ökológia dr. Mészáros Ilona Dr. Molnár V. Attila, Dr. Oláh Viktor, dr. Mészáros Ilona 2  
TBME0618 Farmakognózia I. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 4 doc
TBME7062_BM Farmakognózia I. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 3 doc
TBME0619 Farmakognózia II. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 3 doc
TBME7063_BM Farmakognózia II. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 3 doc
TBME0605 Fejlődéstani növényszövettan dr. Papp Mária dr. Papp Mária 2 doc
TBMG0605 Fejlődéstani növényszövettan dr. Papp Mária dr. Papp Mária 2 doc
TBME0911 Fitocönológia dr. Molnár V Attila dr. Molnár V Attila 3 doc
TBME7083 Glikobiokémia dr. Kerékgyártó János dr. Kerékgyártó János 3 doc
TKME0321 Glikobiokémia dr. Kerékgyártó János dr. Kerékgyártó János 3 doc
TBME5007_BT Gyógynövény biotechnológia dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 2 doc
GYGND02G4 Gyógynövény és drogismeret gyakorlat I. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 3  
GYGND04G5 Gyógynövény és drogismeret gyakorlat II. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Gonda Sándor 3  
AOGND01A5 Gyógynövény és Drogismeret I. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor,
Dr. Gonda sándor
1 doc
GYGND01G4 Gyógynövény és drogismeret I. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, Dr. Gonda sándor 2 doc
GYGND03G5 Gyógynövény és drogismeret II. dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, Dr. Gonda sándor 4 doc
TBME 0617 Gyógynövények biológiája és termesztése dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 0 doc
TBML 0617 Gyógynövények biológiája és termesztése dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 3  
TBME0617_L Gyógynövények biológiája és termesztése dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 0 doc
TBML0617_L Gyógynövények biológiája és termesztése dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 3  
GYGYN01G3 Gyógyszerészeti növénytan dr. Vasas Gábor Dr. Vasas Gábor, Dr. Borbély György 2 doc
GyGyN02G3 Gyógyszerészeti növénytan dr. Vasas Gábor dr. Mikóné dr. Hamvas Márta Dr. Gonda Sándor 1 doc
THME2070 Hidrotoxikológia dr. Vasas Gábor dr. Vasas Gábor, dr. Bácsi István 2 doc
TBME7508_BT Molekuláris es környezeti növenybiológia, fitoremediáció dr. Mészáros Ilona Dr. Surányi Gyula, Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta, Dr. Oláh Viktor, dr. Mészáros Ilona 5 doc
AOMVNBI2-11-12-2 Molekuláris növénybiológia dr. Mészáros Ilona dr. Mészáros Ilona 3 doc
TBME0612 Molekuláris Növénytaxonómia dr. Surányi Gyula dr. Surányi Gyula 3 doc
TBMG0612 Molekuláris Növénytaxonómia dr. Surányi Gyula dr. Surányi Gyula 0  
TBME0600 Növénybiológia dr. Mészáros Ilona Dr. Máthé Csaba, dr. Surányi Gyula, Dr. Vasas Gábor, dr. Mészáros Ilona 3 doc
TBME3017_L Növénybiológia dr. Mészáros Ilona dr. Mészáros Ilona 2 doc
TBML 0615 Növényi mikrotechnikák I. dr. Mikóné dr. Hamvas Márta Dr. Mikóné dr. Hamvas Márta, Dr. Cserháti Csaba 2 doc
TBML 7018_BT Növényi mikrotechnikák I. dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 2 doc
TBML0616 Növényi mikrotechnikák II. dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 2 doc
TBML7019_BT Növényi mikrotechnikák II. dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 2 doc
TBME0614 Növényi sejtbiológia dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 2 doc
TBMG0614 Növényi sejtbiológia dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 1  
TBME0607 Növényi stresszfiziológia és növényi betegségek dr. Mészáros Ilona Dr. Mikóné Dr. Hamvas Márta, dr. Mészáros Ilona 3 doc
TBME7035_BM Növényi szövettenyésztés dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 2 doc
TBML7035_BM Növényi szövettenyésztés dr. Máthé Csaba dr. Máthé Csaba 1  
TBME0610 Növényismeret dr. Molnár V Attila dr. Molnár V Attila 2 doc
TBME0604 Növényökológia és ökofiziológia dr. Mészáros Ilona Dr. Oláh Viktor, dr. Mészáros Ilona 3 doc
AOMBPMF2 Problémamegoldó feladatok a molekuláris biológia tárgyköréből dr. Kerékgyártó János dr. Kerékgyártó János 2 doc
TBMG3004_BT Produkcióbiológia és fenntartható fejlődés dr. Mészáros Ilona dr. Lakatos Gyula, dr. Mészáros Ilona 4 doc
TBMG3004_BT Produkcióbiológia Fenntarható Fejlődés dr. Mészáros Ilona Dr. Lakatos Gyula, Dr. Oláh Viktor, dr. Mészáros Ilona 4 doc
TBME3024_L Talajtan dr. Mészáros Ilona dr. Mészáros Ilona 2 doc
TBME0611 Természetvédelmi botanika dr. Papp Mária dr. Papp Mária 3 doc
TBML 4005_BT Üzemlátogatások dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 3 doc
MTMTV022-K5 Vegetációtérképezés dr. Papp Mária dr. Papp Mária 5 doc
TBME0608-K3 Vegetációtudomány I. dr. Matus Gábor dr. Matus Gábor 3 doc
TBME0609-K1 Vegetációtudomány II. dr. Matus Gábor dr. Matus Gábor 1 doc
THML 5016-1 Vízi élőlények stresszreakciói dr. Mikóné dr. Hamvas Márta dr. Mikóné dr. Hamvas Márta 3 doc