You are hereOktatás / Pályázatok az elmúlt 10 évben

Pályázatok az elmúlt 10 évben


Középhegységi zonális fafajok klímaérzékenységének ökofiziológiai vizsgálata, különös tekintettel a vízforgalmi sajátosságokra. OTKA 2007-2011 (12 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Mészáros Ilona

 

Propagulum helyettesítõk fejlesztése és alkalmazása a magbank kialakulását befolyásoló tényezõk vizsgálatára. OTKA 2007-2011 (9,9 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Matus Gábor

 

Az Ophrys fuciflora komplex filogeográfiai vizsgálata. OTKA 2007-2009 (7,5 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Molnár V. Attila

 

Cianobakteriális tömegprodukciók toxintartalmának vizsgálata magyarországi vízterekben és a környezeti faktorok cianotoxintermelés-szabályozó hatásának fiziológiai és bioanalitikai vizsgálata izolált cianobaktérium törzseken. OTKA 2004-2007 (6,9 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Vasas Gábor

 

Kapilláris elektroforézis készülék beszerzése. GVOP 2005-2006 (40,3 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Borbély György

 

Erdõ és klíma. Éghajlati bizonytalanság és a hazai erdõtakaró fenyegetettsége. NKFP 2003-2006 (konzorciumvezetõ: NYME, Dr. Mátyás Csaba) (15 millió Ft)

DE témafelelõs: Dr. Mészáros Ilona

 

Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése. NKFP 2003-2006 (konzorciumvezetõ: NYME, Dr. Bartha Dénes) (13,1 millió Ft)

DE témafelelõs: Dr. Molnár V. Attila

 

A magkészlet szerepe a mészkerülõ homoki gyepek vegetációdinamikájában. OTKA 2003-2005 (3 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Matus Gábor

 

Az erdõdegradáció és szukcesszió ökotipológiai kutatása ILTER területeken. OTKA 2002-2006 (8,8 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Mészáros Ilona

 

Hazai fafajok fotoszintézis-válaszai és fotoprotektív mechanizmusai stresszkörülmények közt. OTKA 2002-2007 (közremûködõ szervezetként) (3,6 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Mészáros Ilona

 

Tiszai vízgyûjtõ környezeti állapotának felmérése. KAC 2002-2003 (3 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Borbély György

 

Orchideák és Nanocyperion-fajok kutatása. FKFP 2001-2003 (5,1 millió Ft)

Témavezetõ: Dr. Molnár V. Attila

 

Iszapnövényzet vizsgálata a Tisza mentén. KAC 2000-2003 (1,5 millió Ft)

Dr. Molnár V. Attila

 

Hansatech Fotoszintézis és respiráció mérõ O2-elektródrendszer. Mûszer OTKA 2002 (2,400 millió Ft)

 

Nemzetközi pályázatok

Genetic Researches of Saffron and Allies. EC AGRI 2007-2011 (77 077 EURO)

Témavezetõ: Dr. Surányi Gyula

 

COST Action E52 (2007-2010) Evaluation of beech genetic Resources for sustainable Forestry. WG1 „Ecophysiology of European beech populations and their sensitivity to changes in climate”.

Dr. Mészáros Ilona

 

LTER-Net Project: A long-term Biodiversit, Ecosystem and Awareness Research Network (WP I3, R3, R4) 2004-2009

Dr. Mészáros Ilona, Dr. Papp Mária

 

EU INCO/Copernicus IC15-CT98-0126 Molecular mechanisms for tolerance to stress factors affecting photosynthetic efficiency of trees.

DE konzorciumi tag: Physiological consequences of photoinhibition on tree photosynthesis induced by visible light under conditions of drought and enhanced UV-B radiation. (DE: 33 000 EURO)

Témafelelõs: Dr. Mészáros Ilona