You are hereKutatás / Kutatási témák / Növényi és Alga Metabolit Kutatócsoport

Növényi és Alga Metabolit Kutatócsoport


Vasas Gábor egyetemi docens
Gonda Sándor egyetemi adjunktus

Minh Nguyen Nhat PhD-hallgató
Parizsa Péter PhD-hallgató
Riba Milán PhD-hallgató
Szűcs Zsolt PhD-hallgató

 

Főbb kutatási irányok:


A kutatócsoport biológiailag aktív, természetes eredetű (magasabbrendű növényekben és algákban, valamint endofiton gombákban előforduló) vegyületek termelésével, hatásával és ökológiai funkcióival foglalkozik. A kutatások célja e természetes vegyületek bioszintézisének, hatásának izolációja, karakterizálása, in vitro termeltetése, továbbá hatásainak vizsgálata és kvantifikálásukra alkalmas analitikai módszerek fejlesztése.
A főbb, karakterizált szervezetek között toxikus algavonalak (pl. Microcystis sp., Aphanisomenon sp., Cylindrospermopsis sp.), karotinoidokat termelő, nem-toxikus algavonalak (pl. Dunaliella salina, Nostoc sp.), gyógynövények (pl. Plantago lanceolata), fűszerek-élelmiszernövények (Crocus sativus, Armoracia rusticana), valamint növény-asszociált gombák is megtalálhatóak.
Főbb vizsgált vegyületcsoportokként a peptid és más típusú cianotoxinokat, karotinoidokat, növényekből a feniletanoid és egyéb glikozidokat lehet megemlíteni.
A laboratórium által karakterizálásra alkalmazott analitikai módszerek közül kiemelendők a kapilláris elektroforézis (CE), preparatív módszerek, valamint a kromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriai módszerek (GC-MS, LC-MSn), illetve adatfeldolgozás tekintetében az „omics” megközelítés.

 


Konkrét kutatási témák:


    Cianobakteriális és alga- tömegprodukciók toxintartalmának analízise magyarországi vízterekben és a toxintermelés vizsgálata izolált alga- és cianobaktérium törzseken (OTKA K 81370, témavezető: Vasas Gábor)
    Endofiton-növény interakciók vizsgálata metabolomikai eszközökkel tormában (OTKA PD 112374, témavezető: Gonda Sándor)
    Torma (Armoracia rusticana) és rokon fajok bioaktív metabolitjainak (glükozinolátok és izotiocianátok) és anyagcseregénjeinek vizsgálata
    Sáfrány (Crocus sativus) bioaktív természetes vegyületeinek vizsgálata
    Hárs fajok (Tilia spp.) flavonoid és egyéb fenoloid vegyületeinek preparatív analitikája és metabolomikai analízise
    Nostoc fajok metabolit-variabilitása és alkalmazásának lehetőségei (Debreceni Egyetem, kutató-egyetemi pályázat)

 


6 jelentős publikáció:

Deli J, Gonda S, Nagy L ZS, Szabó I, Gulyás-Fekete G, Agócs A, Marton K, Vasas G
Carotenoid Composition of three Bloom-forming Algae Species
FOOD RESEARCH INTERNATIONAL 2014: Paper FOODRES-D-14-00565R1. (2014)
IF: 3.050*

Gonda S, Kiss-Szikszai A, Szűcs Zs, Máthé Cs, Vasas G
Effects of N source concentration and NH4+/NO3- ratio on phenylethanoid glycoside pattern in tissue cultures of Plantago lanceolata L.: a metabolomics driven full-factorial experiment with LC-ESI-MS3
PHYTOCHEMISTRY 2014: Paper 10.1016/j.phytochem.2014.07.002. (2014)
IF: 3.350*

Gonda S, Kiss A, Emri T, Batta Gy, Vasas G
Filamentous fungi from Plantago lanceolata L. leaves: Contribution to the pattern and stability of bioactive metabolites
PHYTOCHEMISTRY 86: pp. 127-136. (2013)
IF: 3.350

Vasas G, Farkas O, Borics G, Felföldi T, Sramkó G, Batta G, Bácsi I, Gonda S
Appearance of Planktothrix rubescens Bloom with [D-Asp3, Mdha7]MC–RR in Gravel Pit Pond of a Shallow Lake-Dominated Area
TOXINS (BASEL) 5:(12) pp. 2434-2455. (2013)
IF: 2.480

Vasas G, M-Hamvas M, Borics G, Gonda S, Máthé Cs, Nagy ZsL
Occurrence of a toxic Prymnesium parvum bloom with high protease activity is related to fish mortality in Hungarian ponds
HARMFUL ALGAE 17: pp. 102-110. (2012)
IF: 2.901

Vasas G, Gáspár A, Páger Cs, Surányi Gy, M-Hamvas M, Máthé Cs, Borbély Gy
Analysis of cyanobacterial toxins (anatoxin-a, cylindrospermopsin, microcystin-LR) by capillary electrophoresis.
ELECTROPHORESIS 25:(1) pp. 108-115. (2004)
IF: 3.743